Подобрена е системата за видеонаблюдение на Атанасовско езеро, като има и възможност за излъчване в реално време. Обхваната е 80% от площта на Южния солник чрез инсталиране на модерната PTZ камера. Тя излъчва в HD формат и има 32-кратно приближение, а така покрива периметър с радиус повече от 1000 м.

Сега вече сигналът е достъпен на интернет и Facebook страницата на проект „Солта на живота“, както и през youtube канала на Българска фондация "Биоразнообразие". Това ще позволи наблюдения по всяко време и чрез всякакви устройства, съобщава БНР.

333 вида птиците се наблюдават на Атанасовско езеро. Те гнездят, зимуват, мигрират, хранят се и почиват там. Езерото е най-богатото на птици в България. В Атанасовско езеро повече от век се добива сол за хранителни нужди чрез изпарение на морска вода. Този природосъобразен добив благоприятства живота на птиците.

Системата за видеонаблюдение позволява да се наблюдават редки и защитени видове птици, които гнездят или почиват тук, обичайни и извънредни астрономически и климатични явления. Вие също може да споделяте вашите интересни и забележителни наблюдения на птици и други от неповторимите създания, които виждате в Южен солник , а ние ще се опитаме да ги покажем на широк кръг почитатели.

Езерото е разделено на Южно и Северно – южната част е защитена местност, а северната – поддържан резерват. Цялото езеро и околните земеделски територии са Натура 2000 зона. Атанасовско езеро е Рамсарско място с международно значение.

Реагирай на публикацията

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Общество

Политика

Икономика

Закон и ред

Здраве

Култура

Образование

Свят

Спорт

Любопитно