Поставянето на новите контейнери е пряко свързано с новата инсталация за анаеробно третиране на биоразградимите отпадъци от домакинствата. Всичко това ще бъде поето от проект,с който община Бургас кандидатства за финансиране в Министерството на околната среда и водите, посочи Павлин Михов, директор дирекция „Околна среда“.

„Ние сме извели от състава на смесените битови отпадъци тези от поддържане на зелените площи. Те се доставят на депото за компостиране. Това е начин за аеробно обезвреждане на тези отпадъци, което обаче е неприложимо за хранителните отпадъци от домакиствата. Там се изисква анаеробно третиране или в безкислородна среда. Очаква се финансиране на проекта за изграждане на инсталацията, която ще е за домакинствата в Бургас, Несебър и Поморие“, каза Михов.

Изграждането на инсталацията се налага за да отговори региона на изисквания на законодателството, според което до края на 2020г. не по-малко от 50 % от битовите биоотпадъци подлежат на рециклиране и разделно събиране, предаде БНР.

Новостите коментираха общинските съветници на Бургас на заседания на няколко от постоянните комисии. Предложенията на зам.-кметът Руска Бояджиева относно промяна  за събиране и третиране на биоотпадъците, предстои да се гласуват на следващата общинска сесия в края на месеца.

Реагирай на публикацията

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Общество

Политика

Икономика

Закон и ред

Здраве

Култура

Образование

Свят

Спорт

Любопитно