• Снимка: Басейнова дирекция "Черноморски район" 

След препратен сигнал от тел. 112 за мъртва риба в района на местността Аркутино, е извършена проверка на място от Община Приморско, Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) РИОСВ-Бургас и Регионална лаборатория към Изпълнителна агенция по околна среда. Това съобщиха от БДЧР.

Обходен е участък с дължина около 30 метра - от мост над канал, свързващ блатото-лагуна „Аркутино“ с Черно море. Няма изтичане на води към морето, в тази си част  каналът е пресъхнал.  Сред обраствания с водна леща, са наблюдавани мъртви риби. Те са с приблизително еднакви размери от един и същ вид – каракуда. Не е констатирана специфична миризма на битово-фекални или на отпадъчни води. При огледа на морския бряг и прилежащата територия не са открити нерегламентирани зауствания и изтичане на води, в това число отпадъчни.

На място са отчетени 22,3°С температура на водата и много ниско съдържание на разтворен кислород - 0.69 мг/л, при норма от 6.00 мг/л., което е причина за измирането на рибата.

На морския бряг и пясъчната ивица не са констатирани разливи на нефтопродукти и замърсяване от брегови източници.  На „Главболгарстрой“ ЕАД, София, концесионер на морски плаж „Аркутино“, е дадено предписание за почистване на умрялата риба в срок до 20 юни 2017 г.  Изпълнението на предписанието ще бъде проверено. 

Реагирай на публикацията

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Общество

Политика

Икономика

Закон и ред

Здраве

Култура

Образование

Свят

Спорт

Любопитно