Превантивни мерки за предотвратяване на евентуални наводнения на територията на община Бургас се извършват днес, съобщиха от Общината. Те са част от програмата за ограничаване на последствията от природни бедствия. Почистването започна през април и ще продължи до без прекъсване до ноември месец. То обхваща коритата на реките и деретата, които попадат в урбанизираната територия на населените места. В работата участват и хора, лишени от свобода, на които е осигурено необходимото оборудване.

В момента се извършва ръчно почистване на отводнителния канавка и коритата на река Дермен дере и Селската река в кварталите „Рудник“ и „Черно море“. Вече са почистени отводнителните канавки и деретата в квартал „Долно Езерово“. Предстои почистване на деретата и отводнителните канали във всички останали квартали и населени места, намиращи се на територията на община Бургас.

Екипите извършват и периодичен контрол за проводимоста, наличие на наносни, битови отпадъци, растителност в участъците на урбанизираната територия. Дейностите са свързани с превантивно почистване - ръчно и машинно, с цел поддържане проводимостта на речните легла, чрез премахване на израсналите, паднали или с опасност да паднат във водното течение дървета, дънери и храсти.

По този начин се осигурява нормалната проводимост на речните легла. Освен това намалява риска от наводнения в населените места, риска за живота, здравето и имуществото на жителите и се предотвратява нанасянето на щети по инфраструктурата в кварталите и селата.

Реагирай на публикацията

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Общество

Политика

Икономика

Закон и ред

Здраве

Култура

Образование

Свят

Спорт

Любопитно