375 хил. лв. дават за плавателен съд за хидрографски изследвания в Созопол

Снимка: shabla.be
Снимка: shabla.be

Центърът за подводна археология в Созопол е обявил обществена поръчка за доставката на един брой специализиран, морски многофункционален, научноизследователски съд за водолазна работа, геофизични и хидрографски изследвания с потопяеми уреди. Това показва справка на Topnovini.bg. Прогнозната стойност на поръчката е 375 000 лева без ДДС.

Плавателният съд следва да бъде изработен от усилена стъклопластма (GRP), със следните общи характеристики: еднокорпусен морски плавателен съд с цяла непрекъсната водонепроницаема палуба, надстройка в носовата част, задвижван от два стационарни двигателя, с валолинии и гребни винтове, с два поста за управление.

На посочения плавателен съд следва да има възможност за монтиране чрез вертикални проходни канали (хидрографски презпалубни кладенци) на геофизично и хидрографско оборудване и системи, във връзка с предназначението на плавателния съд. Геофизичното и хидрографско оборудване и системи не са предмет на настоящата поръчка.

Плавателният съд трябва да отговаря на всички изисквания, за да може да оперира в акваторията на Черно море с отдалечаване от брега най-малко 12 морски мили.

Той трябва да бъде напълно оборудван и пригоден за извършване на следните задачи: извършване на морски геофизични и хидрографски изследвания с потопяеми уреди за целите на подводната археология (уредите не са предмет на тази ОП); транспортиране на водолазни групи и осигуряване безопасното им спускане и работа под вода (водолазното оборудване не е предмет на тази ОП); извършване и на други морски научни изследвания; транспортиране на експертни екипи/комисии до определени зони за огледи на място.

Кандидатите могат да подават своите оферти или заявления за участие до 30 януари тази година. Те ще бъдат отворени на следващия ден (31 януари) в сградата на Центъра за подводна археология в Созопол.

Social

Коментари