Лозница кандидатства със седем проекта по „Растеж и устойчиво развитие на регионите”

Община Лозница е подала седем проекта за финансиране от новия държавен фонд „Растеж и устойчиво развитие на регионите”, съобщи директорът на дирекция „Местно развитие и екология, устройство на територията и стопански дейности“ Данаила Савова.

Три от проектите са свързани с рехабилитация на общинска пътна мрежа, които обхващат пътищата в селата Манастирци, Градина и Сейдол. Другият проект е за саниране на сградата на училището в Трапище. Общината кандидатства и с проект за изграждане на спортни площадки в Градина, Студенец и Манастирци. Има подготвено проектно предложение също за изграждане на Център за настаняване от семеен тип. Ако бъде финансиран проекта Центърът ще се помещава в сградата на бившето кметство в Крояч. Последният проект е свързан с оптимизация и усъвършенстване системата на сметосъбиране и сметоизвозване. Предвижда се да бъде закупен камион и допълнителни съдове за смет, като в момента Лозница разполага само с един камион, който е крайно недостатъчен.

Общата стойност на проектите е за около 2 милиона лева.

Social

Коментари